Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Nếu Mỹ chịu nghe lời HCM...

(Trích) Với Chính phủ Mỹ, trong hai năm 1945 - 1946, Hồ Chí Minh đã có 8 thư và điện gửi Tổng thống Harry Truman, 3 thư và điện gửi Bộ trưởng Ngoại giao James Byrnes.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác. Chính là với niềm tin vững chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi. 

Điều mà chúng tôi đề nghị đã được trao cho Philippines một cách quý báu. Cũng như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới”.

 Trong thư gửi ông James Byrnes ngày 1/11/1945, Hồ Chí Minh đề nghị gửi 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ để “xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác”, và theo Người, giới trí thức Việt Nam “tha thiết mong muốn tạo được mối quan hệ với nhân dân Mỹ là những người mà lập trường cao quý đối với những ý tưởng cao thượng về công lý và nhân bản quốc tế, và những thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới trí thức Việt Nam”. (Hết trích).


Chúng ta có thể rút ra những kết luận sau:

1/ Nếu Mỹ chịu nghe lời HCM, thì VNDCCH đã không theo cộng sản. Để rồi cuối cùng chính Mỹ lại phải nhảy vào nam VN “ngăn chặn cộng sản”.

2/ Nếu Mỹ chịu nghe lời HCM, thì VNDCCH đã trở thành 1 nước dân chủ cộng hòa. Trí thức VN đã không phải học Mác, Ăng, Lê, đã không phải đội các vị ấy lên đầu, đã không phải xem học thuyết ấy như tôn giáo. Thay vào đó là những Adam Smith, Ricardo, Keynes… v.v… và VN đã mở cửa, đã phát triển nền kinh tế thị trường từ 1945.

3/ Nếu Mỹ chịu nghe lời HCM, thì VN đã thống nhất từ lâu.

4/ Nếu Mỹ chịu nghe lời HCM, thì VN đã không phải tốn 9 năm đánh Pháp, 21 năm đánh Mỹ, cộng lại 30 năm với vài triệu người chết, đất nước bị tàn phá, hậu quả không biết bao giờ mới khắc phục xong. 30 năm đó, nếu dùng để xây dựng, phát triển đất nước, dẫu VN có phát triển như rùa đi nữa, bây giờ cũng đã rất khá rồi.

5/ Nếu Mỹ chịu nghe lời HCM, thì đã không còn quốc gia với cộng sản. Không còn "cải cách ruộng đất", “cưỡng chiếm”, “mất nước”, “tị nạn”, “tháng tư đen”, “quốc hận”… v.v… Không có lòng người li tán, không còn những cuộc tranh cãi bất tận trên các website, nam bắc 1 nhà từ đó đến giờ.

Tóm lại, 96,69% là tại Mỹ.

1 nhận xét: